ilkokul birinci sınıf çoklukları karşılaştırma etkinliği