KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ