z harfi ile tekerlemeler

3 sene önce

Z HARFİ TEKERLEMELER

Z Harfi İle Başlayan Tekerlemeler *Zamkçı zevzek zirzop, zilli zorba zurnacıyla züğürtledi. *Zararlı zarif Zahit,...