1. Anasayfa
 2. ANA SAYFA

Ülkeleri öğreniyorum ‘İtalya’


0

İtalya (İtalyancaItalia) ya da resmî olarak İtalyan Cumhuriyeti (Repubblica Italiana) ya da bazen İtalya CumhuriyetiGüney Avrupa‘da, büyük ölçüde İtalya Yarımadası üzerinde yer alan bir ülke.[6] Akdeniz‘in en büyük iki adası Sicilya ve Sardinya da İtalyan topraklarıdır.[6] Yüz ölçümü 301.340 km2 olan ülkenin kuzeyde Alpler bölgesinde FransaİsviçreAvusturya ve Slovenya‘yla kara sınırı vardır.[6] Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino da İtalya’nın yarımadadaki toprakları içine sıkışmış anklav (bir başka ülkeyle tümüyle kuşatılmış) ülkelerdir.[6] İtalya’nın ayrıca biri İsviçre (Campione), diğeriyse Tunus (Lampedusa) tarafından kara ve deniz sınırlarıyla kuşatılmış iki eksklavı bulunur.[6] Nüfusu yaklaşık 60 milyon olan İtalya, Avrupa Birliği’nin en kalabalık üçüncü ülkesidir. Başkenti ve en büyük şehri Roma, yüzyıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi olmuş, mimaride barok üslûbunun doğuşuna tanıklık etmiş ve eskiden beri Katolik Kilisesi‘nin merkezi olmuştur.[7]

Güney Avrupa ve Akdeniz‘deki merkezi konumu nedeniyle İtalya yüzyıllar boyunca çeşitli Avrupa uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Günümüz İtalya topraklarına yayılmış en önemlileri Hint-Avrupa kökenli ve ülkeye de ismini vermiş olan İtalikler olan antik toplulukların ardından, Klasik Antik Çağ‘dan başlayarak Fenikeliler ve KartacalılarSicilya ve Sardinya‘da koloniler kurdular;[8] Yunanlar ise Güney İtalya‘da Magna Graecia adını verdikleri bölgede yerleşimler oluşturdular. Etrüskler ve Keltler de Orta ve Kuzey İtalya‘yı yurt edindiler. İtalik bir kavim olan Latinler, MÖ 8. yüzyılda ileride Roma Senatosu ve Halkı tarafından yönetilecek bir cumhuriyete dönüşecek Roma Krallığı‘nı kurdular. Roma Cumhuriyeti kısa sürede İtalya Yarımadası’ndaki komşularını ele geçirdi, bunu AvrupaKuzey Afrika ve Asya‘daki fetihler izledi. MÖ 1. yüzyıla gelindiğinde Roma İmparatorluğuAkdeniz Havzası‘nın hakim gücü haline geldi ve bölgenin önde gelen kültürel, siyasi ve dini merkezi oldu. Böylece 200 yıldan uzun süre İtalya’da hukukteknoloji, ekonomi, sanat ve edebiyatın atılım gösterdiği Pax Romana dönemi başladı.[9][10] İtalya Romalıların anavatanı olmaya devam etse de imparatorluğun kültür, yönetim, yazı ve Hristiyanlık dini üzerindeki etkisi tüm dünyaya ulaşmıştır.

Erken Orta Çağ‘da İtalya Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ve Kavimler Göçü‘ne şahitlik etti. 11. yüzyılda çoğunlukla Kuzey ve Orta İtalya’da olmak üzere birçok şehir devleti ve denizci cumhuriyet kuruldu. Ticaret ve bankacılık ile zenginlik kazanan bu devletler modern kapitalizmin erken örneklerini oluşturdular[11] ve Avrupa-Asya ticaret merkezleri olarak işlev gördüler, ayrıca merkezi bir yönetime bağlı olmamaları sebebiyle Avrupa’daki büyük feodal monarşilerden çok daha demokratik yönetimlere sahiplerdi. Bu dönemde Orta İtalya’nın bir bölümü teokratik Papalık Devleti‘nin kontrolündeydi, Güney İtalya ise Bizans, ArapNormanAnjou ve Aragonlu fetihleri sebebiyle 19. yüzyıla dek feodal kalmaya devam etti.[12] Rönesans hareketi İtalya’nın Toskana bölgesinde doğdu ve tüm Avrupa’ya yayıldı, bu dönemde hümanizmbilimkeşif ve sanat alanında yeni bir ilgi ortaya çıktı. İtalyan kültürü canlandı, ünlü bilim insanları, sanatçılar ve hezârfenler yetişti. Orta Çağ’da İtalyan kaşifler Uzak Doğu ve Yeni Dünya‘ya rotalar keşfettiler, bu keşifler Avrupa’da Coğrafi Keşifler‘in başlamasına önayak oldu. Tüm bunlara karşın İtalya’nın ticari ve siyasi gücü Akdeniz’i pas geçen ticaret yollarının açılmasıyla önemli ölçüde sönümlendi.[13] Yüzyıllar süren yabancı ülke müdahale ve fetihleri ile şehir devletlerinin kendi aralarında süregelen rekabet ve savaşlar (örneğin 15 ve 16. yüzyıllardaki İtalya Savaşları) ülkenin siyaseten parçalanmış yapısının devam etmesine yol açtı.

19. yüzyıl ortalarında yükselen İtalyan milliyetçiliği ve bağımsızlık çağrıları bir devrim dönemi başlattı. Yüzyıllar süren yabancı hakimiyeti ve bölünmüşlüğün ardından İtalyan devletleri 1861’de birleşti ve İtalya Krallığı kuruldu.[14] 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl başlarına dek İtalya’nın özellikle kuzeyi hızlı bir şekilde sanayileşti ve dünya çapında sömürgeler elde etti,[15] ancak güney bu sanayileşmenin dışında bırakıldı ve yoksul kalmaya devam etti. Bu durum dünya çapındaki İtalyan diasporasının oluşmasına zemin hazırladı.[16] I. Dünya Savaşı‘nın sonunda dört ana İtilaf devletinden biri olmasına rağmen, İtalya bir ekonomik kriz ve çalkantı dönemi yaşadı. 1922’de ülke faşist diktatörlük yönetimi altına girdi. II. Dünya Savaşı‘na Mihver Devletleri safında katılan İtalya; mağlubiyet, ekonomik yıkım ve İtalyan İç Savaşı’yla yüzleşti. Ülkenin Alman işgalinden kurtarılması ve İtalyan direniş hareketinin güçlenmesini takiben monarşi lağvedildi, demokratik bir cumhuriyet kuruldu ve uzun süreli bir ekonomik büyüme dönemi yaşandı. Böylece İtalya yüksek gelişmişlik seviyesine ulaştı.[17][18][19]

Günümüzde İtalya, parlamenter demokrasi ile yönetilmekte olan üniter bir cumhuriyettir ve ülkelerin kişi başına nominal gayrisafi yurt içi hasıla sıralamasında yirminci,[20] insanî gelişme endeksi sıralamasında yirminci, yaşam kalitesi endeksinde sekizinci sırada yer alan gelişmiş bir ülkedir. Beklenen yaşam süresi, yaşam kalitesi,[21] sağlık hizmetleri[22] ve eğitimde ön sıralardadır. Uluslararası ilişkilerde hem bölgesel,[23][24] hem de büyük güç[25][26] kabul edilen İtalya, bölgesel ve küresel ekonomik, askerî, kültürel ve diplomatik ilişkilerde önemli bir role sahiptir. İtalya, 1957 yılında başkent Roma‘da imzalanan Roma Antlaşması‘yla kurulan ve daha sonra Avrupa Birliği ismini alacak olan Avrupa Ekonomik Topluluğu‘nun kurucu ve lider üyelerindendir. G8NATOEkonomik Kalkınma ve İşbirliği ÖrgütüAvrupa Konseyi ve Schengen Antlaşması‘nın da katılımcılarındandır. İtalya tarih boyunca birçok icat ve keşfe kaynaklık etmiş; küresel bir sanat, müzik, edebiyat, felsefe, bilim, teknoloji ve moda merkezi olmuştur. Sinemamutfakspor, hukuk, bankacılık ve ticaret alanlarını derinden etkilemiştir.[27] Kültürel zenginliğinin bir yansıması olarak 55 adet ile en çok Dünya Mirası’na sahip olan ülkedir. Ayrıca en çok ziyaret edilen ülkeler sıralamasında beşinci sıradadır.vikipedi kaynak

 

Ülkeleri öğreniyorum pdf formatında boyama sayfaları için TIKLA

TEPKİNİZ
 • 0
  be_end_m
  BEĞENDİM
 • 0
  sevd_m
  SEVDİM
 • 0
  e_lend_m
  EĞLENDİM
 • 0
  _z_ld_m
  ÜZÜLDÜM
 • 0
  _a_irdim
  ŞAŞIRDIM
 • 0
  kizdim
  KIZDIM
İlginizi Çekebilir
origami - kelebek_kırtkırtla